תרומות

בנק פאג"י

סניף 185

מס' חשבון: 569335 (ע"ש לפו"ם)